Informasjonsmøte om nytt folkeregister

Alle banker og forsikringsselskap som bruker folkeregisterinformasjon inviteres til informasjonsmøte om modernisering av Folkeregisteret 15. mars. Frist for påmelding er 13. mars.

Norge får et nytt folkeregister i 2019. Det nye registeret vil ha høyere kvalitet, mer informasjon, enklere tilgang, nye tjenester og nye tekniske grensesnitt. Det er prosjekt modernisering av Folkeregisteret som har ansvar for moderniseringen på vegne av Skatteetaten, og i samhandling med mange andre offentlige etater.

Skatteetaten har i dag en avtale med ekstern distributør (EVRY AS) om formidling av folkeregisterdata til konsumenter godkjent av Skattedirektoratet som mottakere. Denne avtalen løper ut 2021. Fra 2020 vil konsumentene kunne konsumere folkeregisterdata direkte fra det moderniserte folkeregisteret (FREG) via moderniserte grensesnitt. Konsumenten må  innen 31.12.2021 tilpasse seg nye grensesnitt eller inngå avtale med en leverandør som kan håndtere integrasjonen mot FREG på konsumentens vegne. EVRY har bekreftet at de vil være en av aktørene som vil videreføre formidlingen av Folkeregisterdata i nåværende teknisk format også etter 2021.

Overgangen til nytt folkeregister

Det er et stort antall virksomheter i finanssektoren som benytter seg av informasjon fra Folkeregisteret. Disse virksomhetene har sannsynligvis spørsmål om hvordan overgangen til nytt folkeregister kan gjøres så enkelt og smart som mulig. Vi ønsker derfor å sikre at sektoren har god kjennskap til prosjektets leveranser, og hvordan de nye løsningene og tjenestene kan brukes av dere.

Banker og forsikringsselskap inviteres

Prosjekt modernisering av folkeregisteret og Bits AS/Finans Norge ønsker derfor å invitere alle banker og forsikringsselskap som bruker folkeregisterinformasjon til informasjonsmøte om modernisering av Folkeregisteret, i Skatteetatens lokaler på Helsfyr, 15. mars klokken 09.30-11.30.

Frist for påmelding: Onsdag 13. mars

Påmelding gjøres ved å sende en epost til Prosjekt.mf@skatteetaten.no. Merk antall og navn på deltagere som kommer fra dere, og spill gjerne også inn spesifikke spørsmål dere ønsker å få svar på i møtet.

Generell informasjon om nytt folkeregister

På prosjektets hjemmeside www.skatteetaten.no/nyttfolkeregister og Skatteetatens Github-sider https://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon/om-tjenestene/ kan du lese mer om det nye Folkeregisteret, og hvordan moderniseringen påvirker virksomheter som bruker folkeregisterinformasjon.