Telepay

Telepay er et standard filformat for overføring av betalingsopplysninger mellom for eksempel et regnskapsprogram og nettbanken. Filformatet er en norsk standard som integreres med bedriftens regnskapssystem og kan brukes for både nasjonale og internasjonale betalinger.

Meldingsstandarden ble på slutten av 1980 tallet utviklet som bankspesifikke meldingsstandarder av de største norske bankene, men man kom etter hvert fram til at det var mest hensiktsmessig å utarbeide en felles norsk standard som skulle gjelde for alle banker. Telepay er pr i dag den meldingsstandard som har størst utbredelse i Norge.

Bits har hatt ansvaret for vedlikehold og definisjon av Telepay.

ISO 20022 er nå innført som ny meldingsstandard for finansielle meldinger, bl.a for at norske banker skal være tilpasset EU regelverket og krav i Finansavtaleloven, samt at det tilrettelegger for en mer effektiv informasjonsutveksling knyttet til betalinger. Alle banker i Norge tilbyr nå ISO 20022 meldinger, for filbaserte betalingstjenester og cash management meldinger.

Bits vil derfor ikke lenger forvalte Telepay-standarden.