Straks-betalinger

Straksbetaling er en overføring av midler fra en konto til en annen der mottaker får økt disponibelt beløp på konto umiddelbart etter transaksjonen er gjennomført.

Straksbetaling ble etablert i 2013. Bankene i Eika Gruppen var den første bankgrupperingen som tok i bruk Straksbetalinger.

Det forventes at flere andre banker vil følge etter bankene i Eika Gruppen med produkter basert Straksbetalinger i løpet av 2016.

Produktet forventes på sikt å overta for kontantoppgjør ved småbeløp og for bankremisser for større beløp ved private overdragelser.