NIBE

NIBE (Norsk Interbankstandard Basert på Edifact) er et av interbankformatene bankene i Norge benytter for meldingsutveksling mellom deltakende banker i NICS (Norwegian Interbank Clearing System). Meldingsformatet er basert på EDIFACT meldingen FINPAY der det er gjort tilpasninger for nasjonale behov i den norske bankinfrastrukturen. Standarden ble introdusert i 2000 i den norske betalingsformidlingen og har bidratt sterkt til kvalitetsheving på informasjonsutveksling mellom norske banker.