Giro utbetaling

Giro utbetaling er en utbetalingsanvisning som muliggjør betaling til mottakere uten at dette går inn på en konto. Dette er en oppfordring fra betaler til utstedende bank om å utbetale anvisningens pålydende til mottaker.

En Giro Utbetaling utstedes av Nets på vegne av betalers bank, og sendes til betalingsmottakeren per brevpost. Mottakeren må så levere denne til sin bank (eventuelt postkontor eller post i butikk) for utbetaling