Bankremisser

BankremisserBankremissen slik den har sett ut siden 1997.

En Bankremisse er et verdipapir hvor utstederbanken garanterer for at påskrevet beløp kan innløses i penger.

Sjekk og Bankremisse er varianter av sjekker. En bankremisse utstedes normalt ved at pålydende betales inn på konto til utstederbanken. Dermed er beløpet på Bankremissen garantert av en bank. Det gir økt trygghet ift en sjekk. Det gir også økt trygghet ift til å bruke kontanter da bankremissen vanligvis utstedes til en mottager og må innløses i en bank av mottageren.

Bankremisser brukes når større verdier skal skifte eier.

For ytterligere informasjon se sjekk.

 

Status i dag

Bankremisser og sjekker inngår i felles statistikker og det er vanskelig å vurdere omfanget av bankremisser ift sjekkene. Totalt sett er det brukt ca 100.000 sjekker og bankremisser hvert år.