Bankkort

Bankkort er et fysisk identitetskort utstedt av norsk bank. Opprinnelig var det brukt ved betaling med sjekk. Senere har det blitt et alment akseptert identitetskort i Norge, spesielt foretrukket av personer uten førerkort.

For mer informasjon, se www.bankkort.no