BALTUS 2.0

Hva er BALTUS 2.0?

BALTUS 2.0 er en felles infrastruktur for utveksling av økonomisk relatert informasjon mellom ulike aktører i finansbransjen. Hovedformålet med infrastrukturen er å enkelt kunne gi en tilkobling til finansinstitusjoner på en strukturert måte.

 

BALTUS 2.0 tjenester

Baltus 2.0 er designet for å distribuere informasjon, og i dag er følgende tjenester godkjent:

 • BankAxept POS – betalinger med kort
 • BankAxept ATM – minibank transaksjoner
 • BankAxess – online betaling med BankID
 • Sperr – sperring av BankAxept kort
 • Konto – konto til konto
 • Straks – umiddelbar betaling

Nye tjenester med samme leveringsmønstre (forespørsel/ svar) kan innføres uten behov for å endre infrastrukturen.

 

BALTUS 2.0 mål og fordeler

BALTUS 2.0 er en fleksibel, sikker og attraktiv infrastruktur, dette oppnås ved følgende nøkkelprinsipper:

 

Tillit og sikkerhet

 • Konfidensialitet: hindre ulovlig eller uønsket tilgang til data, tilby ende til ende sikkerhet
 • Integritet: Hindre uønsket manipulering av data
 • Kontroll av tjenester: Sørge for at kun godkjente tjeneste-applikasjoner kan generere transaksjoner i infrastrukturen

 

Fleksibilitet

 • Ingen avhengigheter til spesifikk maskin- eller programvare
 • Melding og transport er to adskilte mekanismer. En ny tjeneste kan bli introdusert uten behov for å utforme ny infrastruktur. Det samme gjelder for en ny melding/ standard.
 • Standardiserte rutiner for å introdusere nye noder, tjenester og IKT leverandører

 

Effektivitet

 • Dele kostnader og felles styring for å sikre effektivitet
 • Skalerbar kapasitet for fremtidige krav
 • Lastbalansering, ingen flaskehalser i nettverket og ruting av meldinger den korteste veien
 • Forebyggende vedlikehold, årlig risikovurdering, BALTUS 2.0 Forum, sertifiseringsprosess

 

Tilgjengelighet

 • Unngå «single point of failures» for å sikre ende-til-ende 100% tilgjengelighet
 • Forenkling av kompleksitet
 • Robusthet mot forstyrrelser fra ukontrollerte trusler eller menneskelige feil
 • Rutiner og evne til å håndtere uønskede hendelser, kontroll og midler til å minimere konsekvensen
 • Stoppe/ sperre noder og tjenester som er mistenkelige/ truende
 • Sertifisering av node operatører

 

Hva betyr BALTUS 2.0 for bedriften?

BALTUS 2.0 vil gi bankene:

 • En plattform som kan benyttes som en del av den totale arkitekturen til en virksomhet for å støtte tjenester/ meldinger. «Time to market» reduseres for nye «cross-bank-services».
 • Potensiale for mer effektiv og sunnere konkurranse i markedet for IKT-tjenester fordi nye node operatører får tilgang til BALTUS 2.0 infrastruktur.
 • Pålitelig, stabilt og troverdig tilbud av tjenester. BALTUS 2.0 er utformet for å håndtere høy tilgjengelighet og stabilitet.
 • Fleksibel infrastruktur som støtter transaksjoner med en høy grad av sikkerhet og konfidensialitet. Kun godkjente tjenester blir akseptert i BALTUS 2.0 infrastruktur.
 • Teknologinøytral infrastruktur som gjør det mulig for bankene å ta i bruk ny teknologi.