BALTUS – slutten på begynnelsen

Den gamle BALTUS 1.0 og BDM infrastrukturen er nå slått av!

I 2013 startet et omfattende prosjekt for å erstatte Baltus 1.0 og BDM med Baltus 2.0, en modernisert infrastruktur for online kommunikasjon mellom aktører i finansnæringen. BALTUS 1.0 hadde da vært i drift siden tidlig på 80-tallet, tiden da bankene etablerte online autorisasjonskontroll mellom alle banker i Norge. Med Baltus 2.0 legger vi til rette for en mer moderne teknologi.

BALTUS infrastrukturen utveksler, i tillegg til autorisasjonsforespørsler for BankAxept varekjøp og minibankuttak, Straksoverføringer, andre kontotjenester som autorisasjonsforespørsler for sjekk, bankremisse, utenlandske betalinger og kjøp av verdipapirer. Og ja, sjekk benyttes fortsatt hver dag i Norge. Kontotjenestene har lite volum sammenlignet med andre tjenester som benytter Baltus, men har likevel vært viktige å få på plass.

BankAxept-tjenestene ble migrert over til Baltus 2.0 høsten 2016 og den 24.05.2017 bekreftet alle aktører at samtlige tjenester fra Baltus 1.0 også er over på Baltus 2.0. Selv om BDM og Baltus 1.0 nå er offisielt historie, stopper ikke “moderniseringsprosjektet” her. Bits skal sørge for at Norge har en betalingsinfrastruktur i verdensklasse og jobber videre for å etablere effektive og gode fellesløsninger i betalingsformidlingen!