Hjelp / FAQ – SBL

I denne FAQ vil vi inndele spørsmålene i henholdsvis kategoriene feilmeldinger, spørsmål og endringsønske.

Vi kommer også til å henvise til flere linker hos Altinn og Skatteetaten. Dersom dere ønsker å sende inn en henvendelse om feilmelding, spørsmål eller endringsønske er det viktig at dere benytter følgende lenke for å fylle ut skjema:

Henvendelser vedrørende SBL

Henvendelser blir dermed sendt til oss for videre behandling. Vi minner om at det ikke skal sendes henvendelser direkte til hverken Altinn eller Skatteetaten.

 

Feilmeldinger

 

1.1 Jeg trenger hjelp med feilkode

Under følgende lenker kan du få oversikt og betydning av de ulike feilkodene som oppstår. Velg lenke ut i fra feilmelding som du har fått oppgitt.

Tilgjengelighetsdata (TD 001-006)

Felles feilkoder (DAS 001-008)

Skattegrunnlag (SSG 007-101)

Inntektsmottaker (IM 000-101)

HTTP-status er ikke 200

1.2 TD-005 – Fikk ikke noe resultat for oppgitt person og ressurs

Feilkode TD-005 med http statuskode 404 betyr at det ikke er skattegrunnlag på kunden, dvs. Skatteetaten har ingen skattegrunnlagsdata å utlevere. Se https://skatteetaten.github.io/datasamarbeid-api-dokumentasjon/reference_tilgjengeligdata.html#feilkoder

1.3 Manglende lønnsdata

Det kan hende at lønnsdata er tom for en person/kunde dersom den har måneder med ingen, eller minimal inntekt. Dette er et gyldig svar fra Skatteetaten og den må ikke forbindes med feilkode IM-010 (Fant ikke noe informasjon om inntekt for gitt fødselsnummer og dato).

1.4 Samtykkeløsningen

Samtykketoken er feil

Jeg har problemer med sertifikat

1.5 Du er ikke autorisert for tilgang til den forespurte ressursen

Årsaken til denne feilmeldingen er at deres bank ikke er autorisert for tjenesten eller at det har oppstått problemer med autorisasjonen mot tjenesten. Send inn henvendelse til oss slik at vi kan undersøke deres autorisasjon.

Spørsmål

2.1 Tekst til samtykke (DelegationContext)

DelegationContext er en beskrivelse fra bank på hva som er formålet med samtykket. Krav fra Skatteetaten er at beskrivelsen skal være følgende:

Ved å samtykke, gir du Skatteetaten rett til å utlevere opplysninger om deg direkte til <banknavn>. Banken får opplysningene for å behandle søknaden din om finansiering.

Se mer informasjon om DelegationContext her

2.2 Er vi autorisert?

For å vite status for autorisasjon må dere sende henvendelse til Bits via skjema for spørsmål om dette. Vi vil deretter kunne undersøke deres status for autorisasjon.

Henvendelse for SBL

2.3 Hvordan kobler bank seg på produksjonsmiljø?

For at deres bank skal kunne koble seg på produksjonsmiljø må vi få tilsendt en bekreftelse på at integrasjonstest og rapport er laget, samt bekreftelse på at domene(r) som ble oppgitt i registreringsskjema er fortsatt gjeldene for produksjonsmiljø. Integrasjonstest og rapport kan lastes ned her

 

2.4 Hvordan abonnere på varsel?

For at dere skal bli informert om endringer og eventuelt hasteendringer som blir gjort, er det viktig at datakildene er oppdatert med riktig e-postadresse og at dere abonnerer på driftsvarsler.

Oppsett for abonnering av driftsvarsel fra Altinn

Oppsett for abonnering av driftsvarsel fra Skatteetaten

 

2.5 Hvordan komme i gang med SBL?

  1. Fyll ut registreringsskjema og send dette til post-sbl@bits.no.

Registrering til SBL

 

2. Bestille virksomhetssertifikat

Virksomhetssertifikat må bestilles for både test- og produksjonsmiljø. Det vil si et sertifikat for test og et sertifikat for produksjon.

Man må benytte test-sertifikat i testmiljø og prod-sertifikat i produksjonsmiljø.

 

3. Sette opp brannmur

Oppsett av brannmur – Skatteetaten

Oppsett av brannmur – Altinn

2.6 Kan låneformidlere benytte SBL?

Per dags dato har Skatteetaten besluttet at det er kun finansforetak, som har konsesjon etter finansforetakslovens kapittel 2, som kan ta i bruk SBL utover lån med pant i eiendom fra 1. oktober 2018.

Dagens situasjon er at tjenesten Samtykkebasert lånesøknad (SBL) dermed ikke er tilgjengelig for låneformidlere.

2.7 Hvorfor skal henvendelser sendes til Bits?

Bits AS forvalter løsningen Samtykkebasert Lånesøknad (SBL) og skal dermed være «førstelinje support» for alle henvendelser som bankene har vedrørende SBL.

 

2.8 Jeg får ikke alle opplysninger om en skatteyter

Noen få skattytere har behov for å skjermes. Dette kan skyldes at de har vedtak på hemmelig adresse, adressesperre, eller andre årsaker.

Om skjerming

Eksempler av skjermede skatteytere

 

2.9 Jeg er bak en brannmur

Dersom dere kaller datasamarbeid tjenestene fra bak en utgående brannmur må man åpne opp brannmuren for dette. Trykk på linken under for å se hvordan man åpner opp brannmuren for dette.

Oppsett av brannmur

 

2.10 Jeg finner ikke spørreperiode

For inntektsmottaker finnes det en egen veiledning for periodisering:

Veiledning

For skattegrunnlag kan et tilgjengelighets-API benyttes for å finne seneste tilgjengelige inntektsår for en skattepliktig:

Tilgjengelighetsdata

2.11 Kan dataformat endre seg?

Endringer i dataformat

Tekniske dataformat endrer seg veldig sjelden, og når det skjer følges en strategi for versjonering.

2.12 Krav til oppsett av domener

Det stilles spesifikke krav til oppsettet på domener som skal benyttes som RedirectURL. Klikk her for informasjon og krav til domener som skal benyttes.

2.13 Testbrukere til akseptansetest

I testmiljø tilbys det et sett syntetiske testdata det kan spørres på. Formålet med disse dataene er å teste og verifisere at integrasjonen mot tjenestene Spesifisert summert skattegrunnlag, inntektsdata og tilgjengeligdata fungerer. Dataene vil inneholde verdier i de aller fleste felter i responsen.

Klikk her for oversikt over testbrukere.

2.14 Leveranse av skattegrunnlag

Bankene som benytter SBL får kun tilgang til skatteoppgjøret når skattegrunnlaget hentes, og ikke skattemelding. Årsaken til dette er at data for skattegrunnlaget som leveres, skal ha best mulig kvalitet. I og med at en skattemelding kan korrigeres av skatteyter, oppnår den ikke samme kvalitet av data som et skatteoppgjør.

Endringsønsker

3.1 Planlagte endringer

Det er ingen endringer som er under vurdering for øyeblikket

 

3.2 Utførte endringer