DSOP – Registrering til SBL

Det er nå mulig for finansinstitusjoner å registrere seg for å kunne hente skattegrunnlag og lønnsopplysninger gjennom SBL-tjenesten. Dette gjøres ved å fylle registreringsskjemaet.
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

For å kunne hente både skattegrunnlag og lønnsopplysninger digitalt med samtykke hos Skatteetaten for bruk til kredittscoring må finansinstitusjoner tilfredsstille følgende kriterier:

 1. Finansinstitusjoner skal ha følgende konsesjoner fra Finanstilsynet:
  • Bank
  • Filial av utenlandsk Kredittinstitusjon (NUF)
  • Livsforsikringsforetak
 2. Finansinstitusjoner skal kun benytte data ifm. lån med pant i eiendom for personmarkedet
 3. Finansnæringen forplikter seg til å delta i de ulike DSOP initiativene basert på behandling i hovedstyret i Finans Norge.

Knyttet til SBL presiseres forpliktelsen til å implementere følgende tjenester ila 2018:

 • Konkursbehandling
 • Kontrollinformasjon

Om din virksomhet tilfredsstiller de to kriteriene må du:

 • Fylle ut vedlagte skjema
 • Sende det utfylte skjema til Bits på epostadressen post-sbl@bits.no. Skjemaet kan hentes her.

Hvis det er spørsmål i forbindelse med registreringen, ta kontakt med Bits på post-sbl@bits.no.

For mer detaljer informasjon om SBL, se på https://www.bits.no/project/sbl.