DSOP – Registrering til SBL

Det er nå mulig for finansinstitusjoner å registrere seg for å kunne hente skattegrunnlag og lønnsopplysninger gjennom SBL-tjenesten. Dette gjøres ved å fylle registreringsskjemaet.

For å kunne hente både skattegrunnlag og lønnsopplysninger digitalt med samtykke hos Skatteetaten for bruk til kredittscoring må finansinstitusjoner tilfredsstille følgende kriterier:

  1. Bruk av samtykkeløsningen til å innhente informasjon fra Skatteetaten begrenses til egne kredittsøknader og til å behandle søknader om følgende typer kreditt/lån:
  • Lån med pant i eiendom
  • Lån med pant i andre formuesgoder enn fast eiendom
  • Usikrede lån (kredittkort og forbrukslån)

Det er besluttet at kun finansforetak, som har konsesjon etter finansforetakslovens kapittel 2, kan ta i bruk SBL.

2. Finansnæringen forplikter seg til å delta i de ulike DSOP initiativene basert på behandling i hovedstyret i Finans Norge.

Knyttet til SBL presiseres forpliktelsen til å implementere følgende tjenester:

  • Konkursbehandling
  • Kontrollinformasjon

Tjenestene må være klar for produksjon senest 6 måneder etter finansforetaket får tilgang til produksjonsmiljø for SBL.

Om din virksomhet tilfredsstiller de to kriteriene må du:

  • Fylle ut vedlagte skjema
  • Sende det utfylte skjema til Bits på epostadressen post-sbl@bits.no.

Hvis det er spørsmål i forbindelse med registreringen, ta kontakt med Bits på post-sbl@bits.no.

For mer detaljer informasjon om SBL, se på https://www.bits.no/project/sbl.