Utvikling av eFakturatjenesten – bredere tilgang til å operere som forhandler av eFaktura

Utviklingen for transaksjonsvolumet i bankenes felles eFakturatjeneste har ikke vært som forventet og Bits har i denne sammenheng vurdert tiltak for å videreutvikle tjenesten og gjøre den mer attraktiv.

Styret i Bits har derfor besluttet å åpne for at flere typer virksomheter kan være forhandler i eFakturatjenesten. En forhandler er den aktøren som sender et betalingskrav fra en betalingsmottaker inn til koblingspunktet i betalingsinfrastrukturen der betalingsmottakers krav kobles til en betaler. Nå åpnes det for at finansforetak som har tillatelse til å drive virksomhet etter finansforetakslovens kap. 2, kan knytte seg til tjenesten som forhandler. Frem til nå har det kun vært banker som kunne operere som forhandler.

Som en følge av denne endringen er det vedtatt et sett med vilkår som forhandler må oppfylle før denne kan tilslutte seg tjenesten. Videre er det vedtatt et oppdatert sett med regler for eFaktura som reflekterer den omtalte endringen. Vilkår for å tilslutte seg som forhandler og reviderte regler for eFaktura ligger tilgjengelig på www.bits.no.

Rundskriv 3-2019 Utvikling av eFakturatjenesten

Bits regler for eFakturatjenesten

Vilkår for tilslutning som Forhandler til eFakturatjenesten