Samtykkebasert Lånesøknad vant DIFIs digitaliseringspris for 2018

 

I forbindelse med DIFIs årlige digitaliseringskonferanse – avholdt i Operaen med 1.300 deltakere (!) – kårer DIFI, etter en grundig vurdering, årets beste digitaliseringsinitiativ. Det er en stor glede i Bits over at prosjekt Samtykkebasert Lånesøknad vant årets pris. Samtykkebasert Lånesøknad (SBL) er ett av mange spennende prosjektet i DSOP programmet – Digital Samhandling Offentlig Privat.

Bits har på vegne av finansnæringen gjort et omfattende stykke arbeid over en lang periode for å levere dette prosjektet. Sammen med spesielt pilotbankene SpareBank 1 og DNB, har finansnæringen gjort en imponerende innsats med å digitalisere denne viktige kundeprosessen. Den gamle prosessen med innsending av lånesøknader med kopi av 3 lønnssedler og selvangivelsen, er nå erstattet med et elektronisk samtykke der banken kan hente disse dataene fra Skatt og Altinn. Dette skaper en effektiv prosess til glede for kundene, finansnæringen og de involverte offentlige etatene. Og som en bonus er oversendte data vesentlig færre enn hva tilfellet var da hele selvangivelsen ble sendt til banken – nå sendes kun de data som banken trenger for en forsvarlig behandling av en lånesøknad.

Daglig leder i Bits – Eivind Gjemdal – benytter anledningen til å takke teamene i pilotbankene, og ikke minst teamet i Bits som har gjort en viktig jobb i prosjektet. DSOP programmet i Bits er ledet av Nils Inge Brurberg, støttet av finansbransjens prosjektleder Jean-luc Orgeret. Videre er SBL-prosjektet for finansnæringens del et resultat av en god tverrfaglig innsats fra mange fageksperter i Bits som har bidratt i ulike avklaringer og designdiskusjoner som har pågått i prosjektperioden. Nå er SBL i forvaltning og bred utrulling pågår under ledelse av Bits’ forvaltningsavdeling med Thore Joa og Unn-Merete Myrseth i spissen.