Nye regler i hvitvaskingsloven krever ikke at eksisterende brukere av BankID må fremlegge pass

Bits er svært positiv til at banker i Norge gjennomfører tiltak for å kvalitetssikre kundenes legitimasjonsdokumenter for å oppfylle hvitvaskingslovens krav til løpende kundekontroll. Dette er noe bankene er forpliktet å gjøre etter hvitvaskingsloven og har vært gjeldende siden 2009. Det er mao ikke noe som har kommet som følge av ny hvitvaskingslov av 2018.

Pass anses i denne forbindelse som et legitimasjonsdokument med høy grad av sikkerhet, som banken kan stole på ved utstedelse av banktjenester, hvitvaskingsloven begrenser imidlertid ikke «gyldig legitimasjon» til bare å være pass.

Bits vil presisere at ny hvitvaskingslov ikke påvirker dagens regler for legitimasjonskontroll for utstedelse av BankID.

1.mars 2007 innførte finansnæringen krav om fremleggelse av pass ved legitimasjonskontroll av kunden ved utstedelse av BankID for å trygge tilliten til BankID som elektronisk ID og esignatur.

Før 1.mars 2007 ble det ikke stilt krav om fremleggelse av pass for utstedelse av BankID. Det ble ikke ansett som hensiktsmessig å kreve at bankene skulle innhente pass på kunder som allerede hadde fått utstedt BankID basert på datidens krav til kundekontroll og legitimasjon, og dagens regler har derfor unntatt kunder fra før 1.mars 2007 fra kravet om å fremlegge pass.

Bits ønsker å presisere at hverken ny lov om hvitvasking eller annet regelverk krever at banker i Norge må gjennomføre ny legitimasjonskontroll på bankkunder fra før 1.mars 2007.