Fagråd internasjonale rammevilkår

Fagråd internasjonale rammevilkår skal bidra til at relevant internasjonal regelverksutvikling og næringsmessig samarbeid blir vurdert og hensiktsmessig fulgt opp i relevant fagråd i bits, annet egnet nasjonalt fora, eventuelt i internasjonale fora der næringen er representert.

Relevante saker i andre fagråd vil kunne bringes inn til Fagråd internasjonale rammevilkår.