Bits AS har dessverre oppdaget en feil i rapporterte tall for svindel for 2018

Bits har hvert år siden 2012 samlet inn svindelstatistikk knyttet til norske betalingstjenester. Både Finanstilsynet, Finans Norge og Bits har brukt tallmaterialet i ulike sammenhenger.

I forbindelse med kvalitetssikringen og publisering av halvårstall for første halvår 2019, har Bits dessverre oppdaget at rapporteringen for 2018 inneholder større feil. Bits har iverksatte en bred gjennomgang av tallgrunnlaget for å sikre at det ikke er ytterligere feil i materialet.

De faktiske svindeltallene for 2018 er betydelig høyere enn det som ble rapportert og dette har skapt et feilaktig bilde av utviklingen. Den vesentlige feilen er knyttet til svindel med betalingskort ved «Card-Not-Present» som skal vise svindel på 114,9 MNOK, ikke 72,9 MNOK som tidligere feilaktig rapportert.

Bits beklager på det sterkeste at det er levert feil tall.

Nedenfor følger den korrekte rapporteringen for svindel 2018 og korrigert oversikt over utviklingen fra 2012 – 2018.

 

Tap ved bruk av betalingskort (beløp i hele tusen kroner)

Tap ved bruk av nettbank (beløp i hele tusen kroner)

Svindel med betalingskort 2012 – 2018 med korrekte tall for 2018.

For ytterligere spørsmål, ta kontakt med Eivind Gjemdal (eivind.gjemdal@bits.no) eller Geir Bonde (geir.bonde@bits.no)