Virksomhetsrapport 2016

Bits har publisert en rapport som omtaler virksomhetens aktiviteter og prioritering I 2016. Interessenter kan lese den her.

Årsrapport 2016 offentlig