Henvendelser vedrørende SBL

For å melde inn feilmeldinger, endringsønsker eller stille spørsmål vedrørende SBL må du logge inn på vår saksbehandlingsportal: dsopsupport.pureservice.com

Dersom du ikke har fått tilgang til portalen, kan du sende e-post til post-sbl@bits.no med følgende opplysninger:

  • Navn
  • E-post
  • Finansinstitusjon du representerer

Etter at e-post er mottatt oppretter vi brukertilgang, hvor innloggingsdetaljer sendes direkte til oppgitt e-post.