Rapport fra analyseprosjektet for mobile betalingsløsninger

Bits vil sette standarder for mobile betalingsløsninger. Siden juni har bankene samarbeidet i et analyseprosjekt om en interoperabel infrastruktur for mobile betalingsløsninger, der formålet har vært at brukerstedene skal kunne foreta én teknisk installasjon for å kunne akseptere ulike mobile betalingsløsninger.

I de siste årene har det blitt lansert løsninger basert på andre teknologier enn EMV-NFC. Forbrukerne vil kjenne igjen mCash sine QR-koder og MobilePay sine «hvite bokser» i butikkene. Bits sendte 29. august en rapport fra analyseprosjektet for mobile betalingsløsninger på høring til bankene. Rapporten vurderer hvordan det kan etableres et standardisert grensesnittet fra brukersted til de ulike mobilbetalingsløsningene.

Analyseprosjektet skisserer en interoperabel infrastruktur for mobilbetaling som ikke baseres på EMV. Bakgrunnen for å se bort fra EMV er å tilrettelegge mer fleksible løsninger for tilbyderne av betalingsløsninger, som kan gi en brukeropplevelse som er forskjellige fra kortbetalinger (EMV). Arbeidsgruppen har i løpet av prosjektet diskutert flere ulike løsninger for en felles interoperabel infrastruktur. Forslaget skisser hvordan meldinger kan utveksles mellom mobilbetalingsløsning og brukersted. Det vil tilrettelegges for en standardisert melding som identifiserer kunde i butikk for å støtte brukerstedenes lojalitetskonsepter. Den interoperable infrastrukturen legger opp til to ulike løsninger for hvordan data utveksles mellom brukersted og mobilapp; via Internett eller direkte mellom terminal og mobile med f.eks. Bluetooth (BLE), beacon, QR-kode e.l.

Rapporten har vært på høring i arbeidsgruppen, og har aksept blant deltakerne. Anbefaling etter analyseprosjektet er at det igangsettes et prosjekt for å definere krav og spesifikasjoner for den interoperable infrastrukturen. Bits har nå distribuert rapporten til bankene, og rapporten vil videre fremlegges for behandling i styret i Bits.

Prosjektet startet 9. juni, med deltakere fra flere banker, BankAxept og aktørene som er ute med mobilbetalingsløsninger i det norske markedet. Prosjektet er begrenset til å kun omfatte kjøp i fysisk butikk. En utfordring for brukerstedene er at flere aktører ønsker å utplassere egne «terminaler» for sine løsninger som benytter annen teknologi enn EMV.