PSD2 XS2A

Innføring av PSD2 er av stor betydning for bankene i Norge. Bits vil i samarbeide med bankene etablere prosjektet «PSD2 XS2A - tredjeparters tilgang til konto». Prosjektet starter i januar 2017 og vil vurdere om det er hensiktsmessig med et samarbeid mellom bankene for å komme i samsvar med kravene i PSD2 når det gjelder tredjeparters tilgang til konto.

Betalingstjenestedirektivet PSD2 («Directive (EU) 2015/2366 on Payment Services in the internal market») er vedtatt i EU og inneholder overordnede krav til hvordan kontoførende bank skal forholde seg til tredjepartsaktører (TPP) som tilbyr betalings- og informasjonstjenester basert på bankkonto.

Målet for PSD2 er å legge til rette for økt konkurranse for bankene ved introduksjon av tredjepartsaktører, samt å sikre mer innovasjon, integrasjon og harmonisering. Direktivet søker å etablere uniformerte regler i hele EU/EØS for klar informasjon om gjennomførte betalinger, raskere betalinger, forbedring i kundebeskyttelse og bredere utvalg av betalingstjenester.

Prosjektet skal vurdere tilgang for følgende roller:

  • PISP (Payment Initiation Service Provider)
  • AISP (Account Information Service Provider)
  • CBPI issued by PSP (Card Based Payment Instrument issued by the Payment Service Provider)

Det antas at både banker, FinTech-selskaper og betalingsforetak vil etablere seg i de nevnte roller for å få tilgang til konto.

Det skal blant annet garanteres rettferdig konkurranse hvor brukerens kontoførende bank også skal kunne tilby slike tjenester. Samtidig som brukere skal kunne dra nytte av disse vilkår og betingelser, forplikter tilbydere av slike tjenester å beskytte personsikkerhetsopplysninger, brukerens midler og for å begrense risiko vedrørende svindel og uautorisert adgang til betalingskonti. Dette gjelder både betalingsinitieringstjenester og kontoopplysningstjenester.

Kilder: