Kundeforholdsregister

Saken har sitt utspring i DSOP-programmet og tjenestene Kontrollinformasjon og Konkursbehandling, der det er behov for oppslag…

Les mer

Modernisert Folkeregister

Bakgrunn  Folkeregisteret inneholder opplysninger om alle som er eller har vært bosatt i Norge. Dagens register tilfredsstiller…

Les mer

Digital Samhandling ved Eiendomhandel

Formålet med Digital samhandling ved eiendomshandel er å etablere en forenklet og heldigital samhandling mellom bank, eiendomsmegler…

Les mer

Oppgjør etter dødsfall

‘Oppgjør etter dødsfall’ er et samarbeidsprosjekt mellom Brønnøysundregistrene, Domstoladministrasjonen, finansnæringen, NAV og Skatteetaten. Prosjektet har levert rapport…

Les mer

Syke- og uføreopplysninger fra NAV

Syke- og uføreopplysninger fra NAV er et samarbeidsprosjekt mellom NAV, Liv selskapene (Storebrand, DNB og KLP) Finans…

Les mer

Digital Samhandling Offentlig Privat (DSOP)

Skatteetaten, Brønnøysundregistrene, NAV, Politiet, Kartverket og finansnæringen samarbeider om digitalisering av viktige prosesser i samfunnet – DSOP…

Les mer

Kontrollinformasjon

Kontrollinformasjon er et samarbeidsprosjekt mellom Skatteetaten, NAV, politiet, bankene og Bits. Målet med prosjektet Målet med prosjektet…

Les mer

Selskapsetablering

Bakgrunn Oppstart av prosjektet «Selskapsetablering» ble denne våren besluttet i Styringsgruppen for DSOP etter anbefaling fra DSOP…

Les mer

Konkursbehandling

Målet med prosjektet Målet med prosjektet å etablere en hel-digital løsning for utveksling av informasjon mellom bostyrer…

Les mer

SBL – Onboardingspakke for bankene

SBL-onboardingspakken informerer finansinstitusjoner om hva som må gjøres for å hente skattegrunnlag og inntektsdata med samtykke digitalt.…

Les mer

PSD2 XS2A

Bits skal bistå norske banker i vurderingen om det er hensiktsmessig med teknisk samarbeid om å gi…

Les mer

ISO 20022-tilpasning i Norge

ISO 20022 er en internasjonal meldingsstandard for betalingsformidling som vil erstatte gamle, nasjonale og proprietære formater og…

Les mer