Syke- og uføreopplysninger fra NAV

Bakgrunn I dag er prosessen forbundet med å søke om (og påfølgende forvaltning av-) «arbeidsavklaringspenger» (AAP) og…

Les mer

Digitaliseringssamarbeidet mellom offentlig og privat sektor (DSOP)

Skatteetaten, Brønnøysundregistrene, NAV, Politiet og finansnæringen samarbeider om digitalisering av viktige prosesser i samfunnet – DSOP programmet.…

Les mer

Kontrollinformasjon

Kontrollinformasjon er et samarbeidsprosjekt mellom Skatteetaten, bankene og Bits Målet med prosjektet Målet med prosjektet å etablere…

Les mer

Selskapsetablering

Bakgrunn Oppstart av prosjektet «Selskapsetablering» ble denne våren besluttet i Styringsgruppen for DSOP etter anbefaling fra DSOP…

Les mer

Konkursbehandling

Målet med prosjektet Målet med prosjektet å etablere en hel-digital løsning for utveksling av informasjon mellom bostyrer…

Les mer

SBL – Onboardingspakke for bankene

SBL-onboardingspakken informerer finansinstitusjoner om hva som må gjøres for å hente skattegrunnlag og inntektsdata med samtykke digitalt.…

Les mer

PSD2 XS2A

Bits skal bistå norske banker i vurderingen om det er hensiktsmessig med teknisk samarbeid om å gi…

Les mer

Betalinger med raskere oppgjør (BRO)

Et effektivt betalingssystem innebærer at betalinger kan gjennomføres raskt, sikkert og til lave samfunnsøkonomiske kostnader. I oktober…

Les mer

ISO 20022-tilpasning i Norge

ISO 20022 er en internasjonal meldingsstandard for betalingsformidling som vil erstatte gamle, nasjonale og proprietære formater og…

Les mer