Request-to-Pay – konseptfase

EPC (European Payments Council) har utviklet en Rulebook for SEPA Request-to-Pay Scheme (SRTP). Schemet beskriver og regulerer…

Les mer

Verifikasjon av mottaker – konseptstudie

Verifikasjon av mottaker er en tjeneste som gir betaler en bedre mulighet for å kontrollere om et…

Les mer

ID-kort

Sikker digital verifisering av Identitet // Digital onboarding

Hva jobber vi med? Siden 2018 har Bits jobbet med å etablere løsninger for Sikker digital identifisering…

Les mer

Straks 2.1

Styret i Bits vedtok i styremøtet 28. november 2019 oppstart av prosjekt Straks 2.1, som omfatter migrering av…

Les mer

Enklere for Avtalegiro-kunder ved bankbytte

Styret i Bits vedtok 25. mars 2020 at den eksisterende Avtalegiro- løsningen skal utvides med ny funksjonalitet…

Les mer

Data for ajourhold av OTP i privat sektor

Prosjektet skal gi pensjonsselskaper tilgang til informasjon fra Skatteetaten og NAV for ajourhold av obligatorisk tjenestepensjon. Dette…

Les mer

Kundeforholdsregister

Saken har sitt utspring i DSOP-programmet og tjenestene Kontrollinformasjon og Konkursbehandling, der det er behov for oppslag…

Les mer

Digital Samhandling ved Eiendomhandel

Formålet med Digital samhandling ved eiendomshandel er å digitalisere hele boligkjøpsprosessen, og all dialogen som går mellom…

Les mer

Oppgjør etter dødsfall

‘Oppgjør etter dødsfall’ (Altinn dødsbo) er et samarbeidsprosjekt mellom Digitaliseringsdirektoratet, Brønnøysundregistrene, domstolene, finansnæringen, Skatteetaten, Statens kartverk og…

Les mer

Syke- og uføreopplysninger fra NAV

Syke- og uføreopplysninger fra NAV er et samarbeidsprosjekt mellom NAV, Liv selskapene (Storebrand, DNB og KLP) Finans…

Les mer

Digital Samhandling Offentlig Privat (DSOP)

Skatteetaten, Brønnøysundregistrene, Digitaliseringsdirektoratet, NAV, Politiet, Kartverket og finansnæringen samarbeider om digitalisering av viktige prosesser i samfunnet –…

Les mer

Kontrollinformasjon

Kontrollinformasjon er et samarbeidsprosjekt mellom Skatteetaten, NAV, politiet, bankene og Bits. Målet med prosjektet Målet med prosjektet…

Les mer

Selskapsetablering

Bakgrunn Oppstart av prosjektet «Selskapsetablering» ble denne våren besluttet i Styringsgruppen for DSOP etter anbefaling fra DSOP…

Les mer

Konkursbehandling

Målet med prosjektet Målet med prosjektet å etablere en hel-digital løsning for utveksling av informasjon mellom bostyrer…

Les mer

SBL – Onboardingspakke for bankene

SBL-onboardingspakken informerer finansinstitusjoner om hva som må gjøres for å hente skattegrunnlag og inntektsdata med samtykke digitalt.…

Les mer

PSD2 XS2A

Bits skal bistå norske banker i vurderingen om det er hensiktsmessig med teknisk samarbeid om å gi…

Les mer

ISO 20022-tilpasning i Norge

ISO 20022 er en internasjonal meldingsstandard for betalingsformidling som vil erstatte gamle, nasjonale og proprietære formater og…

Les mer