ID-kort

Sikker digital verifisering av Identitet // Digital onboarding

Hva jobber vi med?

Siden 2018 har Bits jobbet med å etablere løsninger for Sikker digital identifisering av identitet. Slike løsninger kan gjøre det mulig å etablere kundeforhold i banken og utstede BankID til bankens kunder uten å gå den tunge veien via fysisk oppmøte. Bits og banknæringen har sammen laget en kravspesifikasjon for slike løsninger, og har i dette arbeidet samarbeidet tett med både teknologileverandører og de norske myndighetene. Teknologileverandørene har utviklet og tilpasset sine løsninger til kravene og myndighetene jobber jobber med å ta i bruk løsninger i egen virksomhet og å etablere rammeverk for godkjenning av løsninger for egen virksomhet, banksektoren og andre som ønsker å etablere nye kundeforhold uten fysisk oppmøte.

Hvor er vi nå?

Saken er ytterligere aktualisert i løpet av 2020 da koronapandemien har satt en effektiv brems på reisevirksomhet og mulighetene for personlig oppmøte.

Siden sommeren 2019 har Bits og Digitaliseringsdirektoratet hatt et samarbeid for å sikre kontinuitet i arbeidet. I den fasen vi er i nå er fokus å skaffe erfaringer med kravene basert på pilotprosjekter i både banksektoren og offentlig sektor. Offentlig sektor var først ute med en egen pilot basert på utstedelse av ‘MinID Passport’ med en appløsning fra leverandøren Nets. Erfaringene fra piloten har vært så gode at Digitaliseringsdirektoratet kommer til å etablere dette som en permanent løsning, da gjennom en offentlig anskaffelse.

I Banksektoren er det flere pilotprosjekter under etablering høsten 2020. Disse følges tett av Bits og vil sammen med erfaringene fra offentlig sektor danne grunnlaget for en revisjon av kravspesifikasjonen.

Veien videre

Bits og Digitaliseringsdirektoratet har samme mål, nemlig å digitalisere eksisterende manuelle og tungvinte prosesser. Det er bred enighet om at digitalisering av ‘onboarding’ eller etablering av nye kundeforhold er det neste store innenfor digitalisering av manuelle prosesser.

  • Dette kan vi gjøre nå: digitalisering av manuelle prosesser som ikke er regulert i lov
  • Dette vil vi kunne gjøre snart: etablere kundeforhold uten fysisk oppmøte
  • Dette vil vi kunne gjøre om 1-2 år: Utstede eID og eSignatur på høyeste sikkerhetsnivå uten fysisk oppmøte

For å få til dette jobber vi gjennom flere akser. For det første må vi få erfaring med teknologien og løsningene basert på dagens lovverk. Deretter må vi etablere tillitstjenester basert på slike løsninger, og ta de i bruk der vi kan. Kravspesifikasjonen til Bits kan fungere som en veileder i dette arbeidet. Vi jobber også med internasjonal standardisering på området slik at vi kan nå internasjonal aksept og anerkjennelse av løsningene.

Ønsker du å vite mer kan du lese mer om initiativet her: https://www.identification.no