PSD2 XS2A

Bits skal bistå norske banker i vurderingen om det er hensiktsmessig med teknisk samarbeid om å gi tredjeparter tilgang til konto.

Prosjektet starter i januar 2017 og vil vurdere om det er hensiktsmessig med et samarbeid mellom bankene for å komme i samsvar med kravene i PSD2 når det gjelder tredjeparters tilgang til konto.

Prosjektet skal vurdere tilgang for følgende roller:

  • PISP (Payment Initiation Service Provider)
  • AISP (Account Information Service Provider)
  • CBPI issued by PSP (Card Based Payment Instrument issued by the Payment Service Provider)