Mobile betalingsløsninger

I 2016 eksisterer det i Norge en rekke ulike løsninger for mobilbetalinger. Løsningene er lansert av ulike banker eller bankgrupperinger og er ikke standardiserte for bruk ved betaling i butikk eller på nettet.

MobilPOS-prosjektet har som formål å gjøre det mulig for brukersteder å foreta én teknisk installasjon, for å akseptere ulike betalingsløsninger fra bankene som tilbyr sin en løsning i markedet. Infrastrukturen skal gjøre det mulig for aktørene å fremstå med løsninger som er brukervennlige, gjensidig interoperable mellom bruker og brukersted, sikre og kostnadseffektive. Prosjektet omfatter mobilbetaling i fysisk butikk. Løsninger for vennebetalinger, netthandel og in-app betalinger er ikke en del av prosjektets.

Finansnæringen etablert i juni 2016 et analyseprosjekt der hensikten var å vurdere mulighetene for å etablere en interoperabel infrastruktur for mobilbetalinger. Bits gjennomførte et analyseprosjekt sommeren 2016 med deltakere fra flere norske banker. Sluttrapporten var i gjennom en høringsrunde i banknæringen før den ble godkjent i styret i Bits 27. september 2016, det ble også besluttet å gjennomføre et forprosjekt etter anbefaling i rapporten. Leveransene fra forprosjektet vil være krav til aktørene og spesifikasjoner for den tekniske løsningen. De viktigste elementene i kravene vil være grensesnittene, felleskomponentene, sikkerhet og ytelse. Forprosjektet skal også sikre at implementering og utrullingen av løsningen i markedet er realiserbar.