Mulig arbeidskonflikt i finansnæringen fra 31. mai – Konsekvenser for NICS

Det er brudd i de frivillige forhandlinger i tariffoppgjøret mellom på den ene siden Finansforbundet og LO (Handel og kontor og Postkom) og på den andre siden Finans Norge. Partene er nå til megling hos Riksmegleren. Dersom Riksmegleren ikke klarer å bringe partene til enighet, vil det bli streik fra torsdag 31. mai kl. 08.00.

Ved en eventuell streik, vil NICS i utgangspunktet være åpen og kjøre normalt driftsmønster. Bemanningen i Bits, som operatør av NICS, vil i begrenset grad bli berørt av en eventuell streik. Bits vil overvåke situasjonen og vurdere behovet for å stenge NICS, hvis situasjonen grunnet streiken tilsier at driften ikke er forsvarlig.

Her finner du mer informasjon, også om nærmere handlinger dersom NICS eventuelt må stenge.