Krav til pass for utstedelse av BankID

Fra tid til annen mottar Bits henvendelser fra banker og bankkunder med spørsmål om hvilke krav som gjelder for å få BankID i Norge. Flere opplever at enkelte banker kun utsteder BankID dersom kunden har norsk, rødt pass og at utenlandske pass ikke er gode nok få å bekrefte at forbruker er rett person. Det henvises ofte til Regler om BankID for å begrunne denne praksisen.
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Bits ønsker å få fremheve at reglene som gjelder for utstedelse av BankID ikke har en slik begrensning.

BankID er en elektronisk signatur, og ved utstedelse av elektroniske sertifikater, pålegges norske banker å foreta en sikker identifisering av kunden. Norske banker må derfor med sikkerhet vite at kunden er den han hevder å være. At det må foretas en så grundig kontroll skyldes blant annet kravene i lov om e-signatur samt hensynene til motvirkning av hvitvasking. Norske banker er pålagt å foreta en grundig kundekontroll, men Bits ønsker å påpeke at i henhold til Regler om BankID, vil utenlandsk pass kunne anses som «god nok» legitimasjon.

Det står i Regler om BankID pkt. 9.4 kontroll av legitimasjon skal skje «på grunnlag av gyldig norsk pass, dokumenter likestilt med norsk pass, eller utenlandsk pass».

Det er imidlertid bankenes ansvar å utarbeide egne regler og rutiner for sikker kundekontroll basert på egne risikovurderinger og forretningsmessige forhold.