ISO 20022 – Ny meldingsstandard

Innføring av ISO 20022 – den nye meldings- standarden for finansiell meldingsutveksling

BSK har etablert prosjekt for koordinert innføring av ISO 20022 xml i banknæringen, i første omgang i kunde bank grensesnittet.

 

Bakgrunn

Banknæringen, ved styret i BSK, har besluttet at ISO 20022 xml skal være standarden for finansiell meldingsutveksling fremover.

En effekt av dette vil være at BSK ved utgangen av 2016 stopper forvaltning av gamle nasjonale, proprietære formater og standarder for betalingsmeldinger basert på blant annet Telepay og Edifact.  Den internasjonale meldingsstandard ISO 20022 XML blir ny standard for filbaserte betalingsoppdrag og informasjonsformidling i kunde bank grensesnittet, og etter hvert i hele verdikjeden fra betaler til betalingsmottaker.

Det er en viktig reform som er besluttet innført. ISO 20022 vil bidra til en mer effektiv betalingsformidling og enklere forvalting av informasjonssystemer. Den vil påvirke norske banker, alle større kunder, ERP leverandører og avregningssentraler.

Som første ledd i prosessen vil norske banker tilby utveksling av betalingsmeldinger i ISO 20022 for filbasert betalingsformidling, både innenlands- og grensekryssende betalingsformidling, uavhengig av valuta. Fristen er satt til utgangen av oktober 2016, som sammenfaller med fristen som er angitt i Finansavtaleloven hvor Offentlig forvalting og større virksomheter (over 10 ansatte/2MEUR omsetning) er pålagt å benytte ISO 20022 for betalinger i EUR. Loven stiller også krav til bankene om å følge opp at pålegget blir fulgt.

 

Hensikt med prosjektet

Banker og bankers kunder som blir berørt av endringene i Finansavtaleloven, samt deres ERP leverandører står over for en hektisk periode for å være i stand til å møte kravene som vil gjelde fra 31.10.2016, og de fleste har etablert egne prosjekt for å løse oppgavene.

BSK’s prosjekt har til hensikt å være en koordinator som kan bistå aktørene med felles møteplasser, kompetanseoppbygging og informasjonsutveksling, samt følge opp framdriften hos de enkelte aktørene som ønsker å være med. Herunder arrangerer BSK månedlig prosjektmøteplass for aktørenes prosjektledere og ISO 20022 fagdag 15. september 2015 i samarbeid med Standard Norge.

BSK tilbyr også en web basert portal – BSK Standards – https://bsk-standards.org hvor det gis tilgang til BSK ImplementasjonsGuidelines, og annen nyttig informasjon knyttet til overgangen til ISO 20022.

Portalen inneholder følgende tjenester:

  • BSK ImplementationGuidelines, både interaktivt og som pdf filer
  • Mulighet for å laste opp filer for validering
    • Motta rapporter med angivelse av eventuelle feil med kobling til Implementasjonsguiden
    • Motta Payment Status Report (pain 002)  på validert pain 001 og pain 008
  • Mulighet for å simulere en camt 054 basert på validert pain 001 eller pain 008
  • Tilgang til FAQ base