Guidance PSD2 implementation

Den europeiske Bankforening publiserte i September en “PSD2 guidance”.

«Den europeiske bankforening, European Banking Federation (EBF), har publisert en guide til implementering av PSD2. Guiden gir overordnet veiledning om direktivets anvendelsesområde mht. geografisk område, valutasorter og transaksjoner inn og ut av EU (EØS). Videre gir dokumentet bl.a. en fortolkning definisjoner og omtale av bestemmelser knyttet til kundeautentisering og forholdet til tredjeparter (PIS og AIS). Naturligvis går veiledningen ikke inn på de mer praktiske og tekniske forhold som skal fastsettes gjennom fremtidige såkalte Regulatory Technical Standards (RTS), herunder viktige områder knyttet til sikker kundeautentisering og krav til kommunikasjon mellom bank og tredjeparter.»

Guidance for implementation of the PSD2 [Zyyne.com]

Guidance for implementation of the PSD2 [PDF]