Fagseminar om PSD2

Den 11. oktober 2017 avholdt Bits og BankID Norge et fagseminar om PSD2. Dette var en oppfølging av et tilsvarende PSD2-seminar som ble avhold i mars i år.

Seminaret var svært vellykket med en bredt sammensatt agenda med foredragsholdere med faglig tyngde innenfor sine respektive fagområder. Temaer som ble dekket i seminaret var norsk og internasjonal lovgivning, regulatoriske tekniske standarder, løsninger for sterk kundeautentisering og forventinger fra tredjeparter. Med foredragsholdere og tilhørere fra ulike næringer, myndigheter, Bits, BankID Norge og Fintech-bransjen ble det en god faglig diskusjon både under og etter foredragene. Vi takker alle deltakere for gode spørsmål underveis og foredragsholdere for svært gode og relevante presentasjoner. Til høyre finner dere presentasjonene tilgjengelig for nedlastning.

Om PSD2

Betalingstjenestedirektivet PSD2 treffer Norge i 2018. Målet med direktivet er å legge til rette for økt konkurranse bankene imellom samt innovasjon i markedet for betalingsformidling. Direktivet åpner for at nye aktører kan få tilgang til bankkundenes konti for å tilby innovative og rimelige betalingstjenester. Det forventes at mange nye aktører vil etablere seg i markedet. For å oppnå en smidig innføring av direktivet og tilgang til kundenes konti er det behov for felles forståelse, spilleregler, og tekniske spesifikasjoner.

European Banking Authority (EBA) publiserte i slutten av februar et endelig utkast til Regulatory Technical Standard (RTS) for sterk autentisering og sikker kommunikasjon som setter krav til samspillet mellom aktører i Fintech-bransjen og bankene. Denne er nå under oppdatering og forventes å bli utgitt i en ny versjon ved utgangen av november.

Spørsmål og svar om PSD2