Sikkerhet

Bits Sikkerhet har som oppgave å stille og følge opp krav for tjenester i den felles infrastrukturen der bankene kan påføre hverandre risiko. I tillegg monitorerer vi og analyserer eksterne trusler som kan utgjøre en risiko for bankenes felles infrastruktur, for at bankene og tjenestetilbydere skal få den informasjonen de trenger for å iverksette mest mulig effektive tiltak for å beskytte seg.