Internasjonal standardisering

Bankenes felles betalingsinfrastruktur skal baseres på bruk av internasjonale standarder. Bits deltar derfor aktivt i relevante nasjonale, nordiske og internasjonale fora og organisasjoner som utvikler de standarder som skal inngå i vår infrastruktur. Slik bygger vi kompetanse og øver innflytelse i forbindelse med utvikling av standardene.