Felles avtaler, regler og krav

Bits forvalter og administrerer avtaler og regelverk for de samordnede tjenestene innenfor betalingsformidlingsområdet. Dette innebærer forvaltning av driftsavtaler med leverandører av systemer for felles infrastruktur, utarbeidelse og forvaltning av avtaler og regler bankene i mellom og mellom banker og øvrige deltagere i infrastrukturen samt kravstilling til deltagere i infrastrukturen.