Elektronisk regningsbetaling

Fagområdet omfatter bankenes felles standarder og spesifikasjoner for kunde-bank-grensesnittet knyttet til filbasert meldingsformidling. Bruk av internasjonale krav og standarder er sentralt for arbeidet innen området.