BankID

Bits har i oppgave å stille sikkerhetskrav til BankID. Dette er en prioritert oppgave for å opprettholde tillitsnivået, både for gjensidig anerkjennelse mellom bankene og i samfunnet generelt. Bits skal også vedta standarder for bruk av standarder i BankID, og deltar i større utviklingsprosjekter som BankID Norge kjører.