Fagråd overføring og regningsbetaling

Fagrådet skal gi administrasjonen råd i faglige og strategiske problemstillinger knyttet til betalinger og betalingsløsninger for filbaserte overføringer av finansielle meldinger. I arbeidet vektlegges aktiv faglig tilnærming og gjensidig kompetanseutvikling. Fagråd overføring og regningsbetaling skal samarbeide med andre fagråd ved behov, samt være en arena for faglige diskusjoner og kompetansedeling.