Møte mobile betalingsløsninger

Bits har i samarbeid med bankene utarbeidet en analyserapport for hvordan vi kan se på interoperabilitet ved bruk av mobil i butikk. Rapporten ble sendt ut 29. August og har høringsfrist 17. september. Bits har mottatt en rekke spørsmål og kommentarer til rapporten og ser at det er behov for en arena for å presentere og diskutere forslaget til rapporten. Derfor inviterer vi bankene til en workshop hvor Bits vil kort presentere rapporten og invitere til dialog.

Møtet vil være i Finansnæringens Hus 14. september, klokken 10:00.

Agenda:

  • Bits presenterer rapporten fra analyseprosjektet
  • Åpen diskusjon om rapporten blant deltakere

Vi ber om bindende påmelding innen 12. september 12:00, påmelding sendes på epost til erik.bergersen@bits.no