Blåboka gjenoppstår i Bits-drakt!

Regelverksamlingen for betalingsformidling, den såkalte Blåboka, er lagt ut på Bits.no sine hjemmesider i ny drakt. Bits AS overtok ansvaret for betalingsformidlingsinfrastrukturen i Norge i 2016 og i den forbindelse også ansvaret for Blåboka. Regelverket har nå blitt oppdatert med ny logo, samt at henvisninger, partsangivelser osv er oppdatert for å avspeile dagens organisering.

Se også Bits Rundskriv 04/18.

Du finner reglene under fanen «Regelverk» på denne siden.