Bits overtar NICS konsesjonen

Konsesjonen for NICS overføres fra NICS Operatørkontor til Bits AS fra og med mandag 11. september 2017. Impliserte parter har allerede fått brev med informasjon om overføringen

 

Krever endringen aksjon fra NICS deltakere?

Nei! Deltagere i NICS som har måtte gjøre noe, har signert nye tilslutningserklæringer (nivå 1 bankene). Denne informasjonen er derfor kun til orientering.

 

Hva gjør Bits?

Bits AS overtar alle rettigheter og forpliktelser fra NICS Operatørkontor knyttet til konsesjonen. Det er allerede igangsatt et arbeid for å endre navn på juridisk motpart fra NICS Operatørkontor til Bits i relevante regelverk og øvrig dokumentasjon for NICS.

 

Kontaktinformasjonen er uendret

Kontaktinformasjon til personer i Bits med dedikerte oppgaver innenfor den konsesjonsbelagte virksomheten er:

  • Tor Johan Bjerkedal        mob.: 924 38 756, epost: tor.bjerkedal@bits.no
  • Stian Burvald                    mob.: 414 40 986, epost: stian.burvald@bits.no
  • André Hoff                       mob.: 901 35 030, epost: andre.hoff@bits.no
  • Morten Krøgenes            mob.: 926 46 947, epost: morten.krogenes@bits.no

Telefonnummer til vår vakttelefon er 901 81 302.