Avvikling av terminaler

Varsel om avvikling av PCI 1.x terminaler og tilbaketrekking av terminalgodkjenning for PCI 2.x terminaler

Bits følger opp sitt brev fra 2014 (fra BSK), med krav om avvikling av PCI 1.x betjente og delvis betjente terminaler innen 31.12.2017, med et nytt brev til alle terminaloperatører som støtter BankAxept. I brevet presiseres også at godkjenning av PCI 2.x terminaler løper ut den 30.4.2017. For mer informasjon, her er link til brevet: Link