All time high i NICS

NICS (Norwegian Interbank Clearing System) setter stadig nye rekorder. Fredag 15. desember passerte årets volum fjorårets volum både i antall transaksjoner og omsetningsvolum. Nesten 75 billioner kroner i omsetningsvolum formidles.

I 2016 ble det formidlet et omsetningsvolum på 71 900 milliarder kroner, og antall transaksjoner utgjorde 2,4 milliarder. For hele 2017 antar Bits å lande på et omsetningsvolum på 74 500 milliarder kroner fordelt på 2,5 milliarder transaksjoner. Økningen vil være på i overkant av 3 % både i formidlet omsetningsvolum og antall transaksjoner. I snitt formidles 300 milliarder kroner per virkedag, med topper i etterkant av høytidsdager og/eller på spesielle likviditetsdager. Den 15. mai i år ble det formidlet 730 milliarder kroner hvor frist for forskuddsskatt for personlige skatteytere, betalingsfrist skattetrekk for bedrifter og forestående 17.mai feiring nok trakk opp volumet. Legger man grafer for ulike år over hverandre, er det mest merkbare stabiliteten og forutsigbarheten i NICS.