20 000 betalingsterminaler med utgått sikkerhetsteknologi byttet ut i Norge

Bits er meget fornøyd med terminaloperatørenes innsats for å bytte PCI 1.x betalingsterminaler med nyere terminaler.

Payment Card Industry Security Standards Council (PCI SSC) validerer sikkerheten på betalingsterminaler verden over i henhold til PIN Transaction Security standard (PCI PTS) og leverer en offentlig tilgjengelig liste over godkjente betalingsterminaler og deres utløpsdato. Etter utløpsdatoen er sikkerheten ansett som utdatert.

Bits krever at det til enhver tid benyttes PCI PTS godkjente betalingsterminaler for BankAxept. Betalingsterminaler med PCI versjon 1.x har siden 30.04.2014 ikke vært tillatt å selge og installere på BankAxept brukersteder. Fra 31.12.2017 er det ikke tillatt å benytte disse betalingsterminalene. Det ble gitt en utvidet tidsfrist ut januar til å stenge de siste terminalene, bl.a. fordi fristen var i konflikt med julehandelen.

I juli 2017 var det ca. 20 000 aktive PCI 1.x terminaler hos brukerstedene og den 18.12.2017 var det ca. 10 000 terminaler. Første uken etter årsskiftet var det ca. 5 000 terminaler og status uken før den endelige tidsfristen gikk ut, var det 324 terminaler som ikke hadde blitt byttet ut. Målet om at det ikke skulle være noen betjente PCI 1.x terminaler i drift den pr 31.1.2018, ble holdt.

Siden alle terminaloperatørene selv håndterte utskiftningen, noe som ble vurdert som den beste løsningen for alle parter, har Bits ikke hatt behov for å gå inn og stenge terminaler og brukersteder. Det har derfor heller ikke vært behov for ytterligere hjelp fra innløserbanker i prosessen.

To bensinstasjonskjeder har fått utsatt fristen med å skifte ut sine betjente PCI 1.x terminaler til 30.6.2018, da bensinstasjonskjeder har en mer omfattende løsning og endringsprosess. Begge melder at de er i rute.

En erfaring Bits tar med seg videre fra denne prosessen, og som er kommunisert fra terminaloperatører og brukersteder, er å sette endelig mål for utskifting noe tidligere enn fristen internasjonalt og unngå konflikt med julehandelen. Det er forventet en internasjonal frist for utskiftning av PCI 2.x terminaler den 31.12.2020. Disse terminalene er fra 30.04.2017 uansett ikke tillatt i salg og bli installert på BankAxept brukersteder. Det er langt færre PCI 2.x terminaler der ute, enn det var PCI 1.x terminaler.

Har du noen spørsmål knyttet til dette, ta kontakt med Håkon Hertzberg i Bits.