Selskapsetablering

Bakgrunn

Oppstart av prosjektet «Selskapsetablering» ble denne våren besluttet i Styringsgruppen for DSOP etter anbefaling fra DSOP programkontoret. Det ble vedtatt at konseptfase settes i gang i regi av Bits og med deltakelse fra Brønnøysundregistrene, Skatteetaten og bankene.
Beslutningen er basert på et sterkt ønske fra myndighetene om:

  • at Norge skal være et land som er langt fremme når det gjelder digitalt prosess for nye selskapsetablerere og på denne måten bidrar til besparelser i offentlig sektor.
  • en kvalitetsforbedring av offentlig tilgjengelig informasjon om nye selskaper, og med dette en forebyggende virkning når det gjelder svindel.

Forbedring i bankenes assistanse vil gi god mulighet til å få et nært forhold til nye selskaper samtidig som det vil bidra til bedre effektivitet og mer fornøyde kunder.

Hensikten med prosjektet

Hovedmålet for prosjektet er å forenkle prosessen for etablering av nye selskaper gjennom en digitalisert prosess som i større grad kobler sammen stiftelse av selskap med etablering av bankkonto og registrering i de offentlige registre, slike som Altinn. Dagens utfordringer for gründere og selskapsetablerere ligger blant annet i kravet om en bankkonto med innbetalt aksjekapital ved opprettelse av organisasjonsnummer og samtidig i kravet om et organisasjonsnummer ved opprettelse av en bankkonto. I tillegg går informasjonsflyt i dag mellom bank og Brønnøysundregistrene via kunden som må oppgi den sammen informasjonen flere ganger i løpet av prosessen.

Eksempel på dagens informasjonsflyt

Status for prosjektet

Prosjektet, med deltakelse fra Bits, DNB, SpareBank 1, Nordea, Brønnøysundregistrene og Skatteetaten, ser i denne fasen på de delprosessene som gir potensielle gevinster ved en eventuell implementering av valgt tiltak på kort tid prosessen fra kunden tar kontakt med banken for å opprette bankkonto, stiftelse av selskap, bekreftelse av aksjekapital, registrering i ulike registre og tildeling av organisasjonsnummer, og definerer de tiltak, som muliggjør digitalisering for å oppnå stordriftsfordeler for offentlig sektor og banknæring.

Prosjektgruppe i løpet av høst 2017 kommer til å levere sluttrapport med vurderinger og konklusjoner som blir lagt til grunn for anbefaling til DSOP Styringsgruppe og videre til Topplederforum om videre arbeid i prosjektet. Forventet leveranse av sluttrapporten ferdigbehandlet i DSOP medio november 2017.