Drift av NICS hos Nets Norge Infrastruktur AS

NICS Operatørkontor har inngått avtale med Nets Norge Infrastruktur (NNI) om den driftsmessige leveransen av NICS. NNI er et norskregistrert, heleid datterselskap av Nets A/S. Nets A/S er dansk selskap, regulert av dansk selskapslovgivning og underlagt tilsyn fra det danske Finanstilsynet som betalingsinstitutt i Danmark.