Fagråd i Bits

For at Bits AS skal ha en god dialog med bankene i Norge knyttet til de oppgaver Bits ivaretar på fellesskapets vegne, videreføres strukturen med fagråd. Styret for Bits AS har…

Betalingsformidling
Interoperabilitet
Teknologi
Sikkerhet

Bits AS er bank- og finansnæringens infrastrukturselskap. Vår fremste oppgave er å sikre og styrke en effektiv betalingsformidling og betalingsinfrastruktur i Norge.